Training & Coaching

Frappant benadert training en coaching steeds vanuit de positie dat de mens in de organisatie beter moet worden om een organisatie te laten groeien. Dit komt vanuit mijn overtuiging dat ik in mijn carrière te vaak ben geconfronteerd met opleidingen die weliswaar een goede inhoud hadden. Maar de materie werd niet goed overgedragen of het was een voorlees sessie. Hierdoor zet je mensen niet aan tot leren maar gaan mensen eerder een afkeer krijgen van leren.  Een onmiddellijk gevolg hiervan is dat mensen niet meer gemotiveerd gaan zijn om te leren.

Om dit te voorkomen gaan we werken met oplossingen op maat van de klant. Dit bereiken we door steeds te werken met een intake gesprek. In dit gesprek zal zowel de leidinggevende als de deelnemer betrokken worden. Dit laat ons toe om te detecteren waar het probleem zich precies stelt. Ook kunnen wij aan de hand van dit intake gesprek de inhoud van de trainingen beter gaan afstemmen op de kennis van de deelnemers. Ook laat dit ons toe om met voorbeelden te werken die de mensen zelf aanbrengen tijdens het intake gesprek. Hierdoor gaan de deelnemers zich meer verbonden voelen en gaan ze sneller overgaan tot leren.

De mensen aan zetten tot leren is de uitdaging van elke trainer of coach. Frappant gaat dit doen door de mensen te prikkelen en te laten ontdekken wat er voor hen nog allemaal te leren valt. Hierdoor krijg je de mensen in beweging om te leren en het is pas dan dat mensen echt gaan leren.

Voor de training en coaching opdrachten werkt Frappant samen met andere zelfstandige trainers en coaches. Dit om het mogelijk te maken om aan elke klant een geschikte trainer of coach aan te bieden.