IT-Consulting

Een tweede pijler waar Frappant op steunt is op het aanbieden van IT-Consulting. En dit in de brede zin van het woord. Echter steeds met de doelstelling om de klant een oplossing te bieden waarbij zij 100% tevreden zijn.

Dit is ook de reden waarom Frappant U enkel mensen zal aanbieden die ook de taal spreken van hun klanten. Daarom vragen wij onze klanten vooraf om ons een duidelijke omschrijving te geven over het reilen en zeilen in hun organisatie. Dit om te voorkomen dat wij U iemand zouden sturen die de business taal van de mensen in de organisatie niet begrijpt.

Wij bieden volgende services aan: support en helpdesk, project management(prince2), program management, interim IT manager…